مزیت سوم سقف کناف به گچ کاری

مزیت دوم سقف کناف به گچ کاری
دسامبر 5, 2018
کف پوش PVC پلیژن
دسامبر 5, 2018

اجرای گچکاری اصولا کار بسیار کثیفی می‌باشد. در هنگام اجرای گچکاری سقف ها، گچ به تمام بدنه ها و کف ریخته میشود و بعد از اجرا نیازمند تمیز کاری کل ساختمان دارد. ولی اجرای کناف در بازسازی و نوسازی، کار تمیزی است و به غیر از کمی گرد و خاک، کثیفی برای واحد ساختمانی ایجاد نمی‌نمایید. این مزیت به خصوص کار بازسازی دارند که همسایه ها ساکن هستند یا برخی از اثاثیه منزل داخل خانه هست، اجرای گچکاری کار را درسر آفرین می‌کند.