مزیت دوم سقف کناف به گچ کاری

مزیت سقف کاذب کناف به گچ کاری
دسامبر 5, 2018
مزیت سوم سقف کناف به گچ کاری
دسامبر 5, 2018

هزینه مصالح و اجرای سقف کناف نسبت به رابیتس و گچ کمتر می‎باشد. اجرای سقف های کاذب گچ و رابیتس، به غیر از گچ و رابیتس نیاز به میلگرد ها و پروفیل هایی برای سازه زیر آن دارد. همچنین هزینه هزینه برق مصرفی باری جوشکاری را هم باید یه هزینه های اضافه نمایید. همه این هزینه ها به همراه اجرت اجرا، از اجرای سقف کاذب کناف بیشتر می‌شود